1998 issue 3

Back

Volume 7, issue 3

Omamy i halucynoza

Auditory hallucinosis with musical hallucinations: A case study

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 283-289
Keywords: auditory hallucinosis, musical hallucinations

Abstract

A case study is presented of an elderly woman with auditory hallucinosis and the predominance of musical hallucinations in the clinical picture. Fleeting visual hallucinations reminiscent of the Charles Bonnet syndrome also appeared.

Address for correspondence:
Dr Stefan Krzymiński,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 66-212 Cibórz