1998 suplement 1

Back

Volume 7, suplement 1

Badania

Delirium among elderly inpatients of cardiologic departments

KRYSTYNA JAŁYŃSKA-KWIATKOWSKA1, JAROSŁAW ŚWIĄTEK2, PIOTR KOŁODZIEJ2
1. Poradni Zaburzeń Pamięci w Siedlcach
2. Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 97-101
Keywords: delirium, cardiac diseases, old age

Abstract

Delirium in the old age is the most common syndrome of qualitative impairment of consciousness. Its prevalence rate amounts to 22-38% cases of elderly inpatients. In cardiac diseases delirium is most often noted in myocardial insufficiency and myocardial infarction.

Address for correspondence:
Dr Krystyna Jałyńska-Kwiatkowska, Poradnia Zaburzeń Pamięci,
ul. Warszawska l,
08-110 Siedlce