1998 suplement 2

Back

Volume 7, suplement 2

Diagnostyka

Dissociative amnesia: a case study

IWONA GROBEL1, MAŁGORZATA KOSTECKA1, ELŻBIETA KALINOWSKA2
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 69-74
Keywords: dissociative amnesia, diagnostics, case study
Address for correspondence:
Dr Iwona Grobel,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa