1998 suplement 2

Back

Volume 7, suplement 2

Original article

Konferencja. Kazuistyka w psychiatrii

Address for correspondence:
Dr n. med. Tadeusz Parnowski
Sekretariat II Kliniki Psychiatrycznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, Al. Sobieskiego 1/9