1998 suplement 2

Back

Volume 7, suplement 2

Diagnostyka

Misdiagnosed Huntington’s chorea: two case studies

Krzysztof Czuma1, DOROTA ORŁOWSKA1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego nr 5 w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 55-57
Keywords: Huntington’s chorea, diagnostics, case study

Abstract

Two cases of initially misdiagnosed Huntington's chorea are presented, with the focus on the symptoms due to which the correct diagnosis was delayed.

Address for correspondence:
Dr Krzysztof Czuma,
II Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego nr 5,
ul. Korczaka 27,
40-338 Kntowice