1999 issue 4

Back

Volume 8, issue 4

Zaburzenia somatogenne

Zaburzenia nastroju w okresie połogu, ich znaczenie, rozpowszechnienie i domniemane przyczyny

KATARZYNA BORYSEWICZ1
1. Oddziału Psychiatrii SPZZOZ w Gryficach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 445-455
Address for correspondence:
Dr Katarzyna Borysewicz, Oddział Psychiatrii SPZZOZ, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice