2000 issue 1

Back

Volume 9, issue 1

Varia

Electroconvulsive therapy in elderly patients. A case study

Stefan Krzymiński1, EWA KRAJCER-GRETSCHEL1, RENATA BŁASZCZY'K1, Mirosława Kordacka1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 95-101
Keywords: electroconvulsive therapy, old age

Abstract

A case study of an elderly woman with symptoms of paranoid schizophrenia, unresponsive to neuroleptic treatment but responsive to electroconvulsive therapy, is presented.

Address for correspondence:
Dr Stefan Krzymiński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
66-212 Cibórz, woj. lubuskie