2000 issue 1

Back

Volume 9, issue 1

Varia

Zasady etyczne przyjęte przez Zgromadzenia Ogólne w dniu 8 sierpnia 1999 r. jako uzupełnienie Deklaracji Madryckiej z roku 1996

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 103