2000 issue 3

Back

Volume 9, issue 3

Doświadczenia

MENTAL HEALTH PROGRAMME

dr WŁODZIMIERZ A. BRODNIAK1, doc. dr hab. CZESŁAW CZABAŁA1, prof. dr hab. STANISŁAW DĄBROWSKI1, dr WOJCIECH KŁOSIŃSKI1, mgr WANDA LANGIEWICZ,1, dr med. BOŻENA PIETR2YKOWSKA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9,455-472