2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

From a sick mind to a sick man

TADEUSZ PARNOWSKI1
1. II Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 517-520
Address for correspondence:
Dr Tadeusz Parnowski
II Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa