2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Looking hack at the 2ot

ADAM BILIKIEWICZ1
1. II Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9,479-481
Address for correspondence:
Prof. Adam Bilikiewicz
II Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej
ul. Srebrniki l, 80-282 Gdańsk