2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Reflections on psychiatry oj the passing 20th century

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9, 527-528
Address for correspondence:
Prof. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań