2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Rejlection on psychiatry ofthe 20th century

Jacek Bomba1
1. Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 483-485
Address for correspondence:
Prof. Jacek Bomba
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków