2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Rejlections on psychiatry at the end oJ the century

Maria Orwid1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 513-515
Address for correspondence:
Prof. Maria Orwid
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków