2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Rejlections on psychiatry oJ the passing 20th century

Robert Teodor Hese1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 495-496
Address for correspondence:
Dr hab. Robert Teodor Hese
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Pyskowicka 49, 42-612 Tarnowskie Góry