2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Some reJlections at the turn oj the century

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 507-508
Address for correspondence:
Dr Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 66-212 Cibórz