2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

The hirth o! psychiatry. Rejlections on the passing century

Waldemar Szelenberger1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medyczne
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 533-535
Address for correspondence:
Prof. Waldemar Szelenberger
Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa