2000 issue 4

Back

Volume 9, issue 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Ways oj hope - reJlections oj a psychiatrist

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 497-499
Address for correspondence:
Doc. Andrzej Janicki
ul. Sudecka 2 m. 3, 57-550 Stronie Śląskie