2000 suplement 2

Back

Volume 9, suplement 2

On the cover

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA, RYBNIK, 22-24 KWIETNIA 1999 R. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI W OPINIOWANIU SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNYM