2000 suplement 3

Back

Volume 9, suplement 3

Diagnostyka

Pseudocyesis: case report

ANNA BOCIANOWSKA1, ANNA KOSSAKOWSKA1
1. Oddziału XI Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Choroszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 77-78
Keywords: pseudocyesis, depressive disorder, vascular dementia

Abstract

A case is presented of pseudocyesisin a female with exacerbation of recurrent depressivedisorder (in the course of a moderate depressiveepisode) and concomitant vascular dementia.

Address for correspondence:
Dr Anna Bocianowska, Oddział XI Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz