2000 suplement 3

Back

Volume 9, suplement 3

Terapia

Returning to work after psychosocial trauma: case report

ZDZISŁAW KOBOS1, OLGIERD ORTYŃSKI1
1. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 129-132
Keywords: psychosocial trauma, pilot, case report

Abstract

A case of a pilot is presented who has lost his ability to perform his profession in consequence of psychosocial trauma. After three-year psychotherapy he returned to his work.

Address for correspondence:
Dr Zdzisław Kobos, Główna Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska
przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54,01-755 Warszawa