2000 suplement 3

Back

Volume 9, suplement 3

Diagnostyka

Suicide of a policeman: case report

KRZYSZTOF KUKUŁA1, Józef Kocur2, JÓZEF BUKOWSKI2
1. Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim
2. Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9, suplement 3 (11) 77-78
Keywords: suicide, police, case report

Abstract

A case of a policeman's suicide is presented. Attention is drawn to specific factors leading to suicidal behaviour and to possibilities of prevention. (Ed.)

Address for correspondence:
Krzysztof Kukuła, Komenda Powiatowa Policji, Ostrów Wielkopolski