2001 suplement 1

Back

Volume 10, suplement 1

Review article

Pharmacological properties of valproic acid

DAGMARA MIROWSKA1, ANDRZEJ CZŁONKOWSKI1
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10 suplement 1 (13), 3-9
Keywords: valproic acid, pharmacology

Abstract

Basic pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of valproic acid are overviewed in the paper, as well as the principles of VPA administration, side effects, and interactions. (Ed.)

Address for correspondence:
Dr Dagmara Mirowska,
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa