2002 issue 1

Back

Volume 11, issue 1

Clinical lzints

Neuroendocrine aspects oj anorexia nervosa and bulimia nervosa

BOGUSŁAWA BARANOWSKA1
1. Zakład Neumendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 81-85
Keywords: anorexia nervosa, bulimia nervosa, neumendocrine abnormalities

Abstract

Basic data about the causes, sequelae and treatment oj neuroendocrine disturbances in both these eating disorders are presented in the paper (ed.).

Address for correspondence:
Adres: Prof Bogusława Baranowska, Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP,
ul. Fieldoifa40, 04-158 Warszawa