2002 issue 3

Back

Volume 11, issue 3

Meeting of regional consultants

Basic problems in child and adofescent psychiatry

Irena Namysłowska1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ostępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Address for correspondence:
Adres: Prof Irena Namysłowska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa