2002 issue 3

Back

Volume 11, issue 3

Meeting of regional consultants

The current problems of mental health care and the responsibilities of regional consuitants

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Address for correspondence:
Adres: Prof Stanisław Pużyński, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa