2002 issue 3

Back

Volume 11, issue 3

Meeting of regional consultants

The most important faults in the implementation of the Mental Health Protection Act

Stanisław Dąbrowski1, WŁODZIMIERZ BRODNIAK1, Stefan Welbel1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Address for correspondence:
Adres: Prof Stanisław Dąbrowski,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa