2002 suplement 1

Back

Volume 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Mental disorders in thyroid gland dysfunction – three case reports

DOROTA ŁOJKO1, ALEKSANDRA SUWALSKA1, AGNIESZKA SŁOPIEŃ2, Janusz Rybakowski1, ALICJA SMORAWIŃSKA3
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Kliniki Endokrynologii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 23-28
Keywords: mental disorders, hyperthyreoidism, thyreotoxicosis, case report

Abstract

Diagnostics and treatment in three patients hospitalised in psychiatric clinics due to mental disorders are presented. In all the cases hormonal disturbances (hypethyroidism and iatrogenic thyreotoxicosis) turned out to be the cause of the patients' mental disorders.

Address for correspondence:
Dr Dorota Łajko,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego,
ul. Szpitalna 27133,
60-572 Poznań