2002 suplement 1

Back

Volume 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Near Death Experience (NOE) following myocardial infarction – two case reports

Jerzy Matysiakiewicz1, IZABELA MATYSIAKIEWICZ2, Robert Pudlo1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. III Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 7-12
Keywords: near death experience, case report

Abstract

Reported are two cases of the so called "Near Death Experience" (NDE) following acute myocardial infarction with asystolia.

Address for correspondence:
Dr Jerzy Matysiakiewicz,
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
ul. Pyskowicka 49,
42-600 Tarnowskie Góry