2002 suplement 1

Back

Volume 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Psychological and physical consequences of child abuse – two case reports

WIESŁAWA TRENDAK1, Józef Kocur2, ADAM RASMUS1
1. Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi
2. Zakładu Psychorehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 61-64
Keywords: child abuse, sequels, case report

Abstract

Psychological and somatic sequels of battering little children are presented on the grounds of two case reports.

Address for correspondence:
Dr Wiesława Trendak,
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej,
ul. Pomorska 251 b. C5,
92-213 Łódź