2004 issue 2

Back

Volume 13, issue 2

On the cover

Pierwszy Zjazd Psychiatrów Polskich

Grażyna Herczyńska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii