2004 issue 2

Back

Volume 13, issue 2

Documents

Standpoint of the Task Force appointed by the Board of the Polish Psychiatric Association on criteria of qualification for neurosurgical interventions due to psychiatric reasons

DARIUSZ SKOWROŃSKI1
1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13 (2): 185-186