2004 issue 3

Back

Volume 13, issue 3

Reports

A report from the 1st Symposium of the Polish Society for Neurological Rehabilitation

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13 (3): 291
Address for correspondence:
dr hab. n. med. Józef Opara, prof. AWF
Katedra Rehabilitacji Klinicznej
"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
ul. Śniadeckich 1,
42-604 Tarnowskie Góry