2004 issue 4

Back

Volume 13, issue 4

Original article

Patients with duodenal or gastric ulcers: their quality of life and emotional experience

Krzysztof Zboralski1, Antoni Florkowski1, TADEUSZ PIETRASZ1, Piotr Gałecki1
1. Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 325-329
Keywords: standard of living, emotion, duodenal ulcer, gastric ulcer

Abstract

Aim. A potential relationship between the quality of life and emotional experience of patients with a duodenal and/or gastric ulcer was analyzed in the present paper.

Methods. 60 professional soldiers hospitalized at the WAM University Hospital in Łódź in 2000-2001 were the subject of this study. The following diagnostic scales were employed: the Brzeziński Emotional Control Questionnaire and the SF-36 Living Standard Scale.

Results. The standard of living significantly correlated with the emotional excitability and control over situation and emotional expression.

Conclusions. Compared with healthy controls, the living standard of soldiers with a duodenal and/or gastric ulcer was significantly lower and was related to the patients' emotional experience

Address for correspondence:
Dr Krzysztof Zboralski,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź