2005 suplement 1

Back

Volume 14, suplement 1

Case report

Diagnostic difficulties in a case of the Münchhausen Syndrome

Małgorzata Pudlo1, Robert Pudlo2, MAŁGORZATA LESZCZYK-BARANOWSKA1, MARTA PRZYBYŁO-PARTYKA1
1. I Oddziału Psychiatrycznego Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
2. Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 114-106
Keywords: Münchhausen syndrome, factitious disorder, diagnostics

Abstract

Objective. Difficulties related to diagnosing the Münchhausen syndrome are reported.

Case. A patient with an extremely rich and partly inconsistent medical records concerning a variety of complaints. An analysis of the patient 's functioning and a critical review of his medical history and records justified the diagnosis of the Münchhausen syndrome.

Commentary. The diagnosis of the Münchhausen syndrome requires a very careful analysis of both the patient's present condition and his/her previous medical records. The task can be extremely difficult.

Address for correspondence:
Dr Małgorzata Pudlo, I Oddział Psychiatryczny Szpitala - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice