2005 suplement 1

Back

Volume 14, suplement 1

Case report

Obsessive-compulsive disorder - the problem of origin

MARTA PRZYBYŁO-PARTYKA1, MAŁGORZATA KALINOWSKA2, MAŁGORZATA LESZCZYK-BARANOWSKA1
1. I Oddziału Psychiatrycznego Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
2. Oddziału Depresji i Zaburzeń Lękowych Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 65-106
Keywords: obsessive-compulsive disorders, diagnostics

Abstract

Objective. An attempt was made to establish the cause of obsessive-compulsive disorder.

Case. A patient with obsessive-compulsive disorder, probably of an organic origin.

Commentary. Obsessive-compulsive disorders may originate from organic lesions, and their psychopathological picture may be closely related to traumatic experiences from earlier stags of the patient 's life.

Address for correspondence:
Dr Marta Przybyło-Partyka, I Oddział Psychiatryczny Szpitala - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice