2006 issue 1

Back

Volume 15, issue 1

Book reviews

Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005

Piotr Świtaj1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 61-66