2006 issue 3

Back

Volume 15, issue 3

Report

Public health problems in the context of ageing of the population of Poland. Report

MARIA BARCIKOWSKA1, Anna Członkowska2, JAROSŁAW DEREJCZYK3, TOMASZ GABRYELEWICZ4, ANITA GĘBSKA-KUCZEROWSKA5, Grażyna Herczyńska6, Halina Sienkiewicz-Jarosz7, ANDRZEJ JÓŹWIAK8, MAREK NARUSZEWICZ9, GRZEGORZ OPALA10, TADEUSZ PARNOWSKI11, MARIA PAWIŃSKA-PRONIEWSKA12, MAŁGORZATA RADZIKOWSKA13, AGNIESZKA RAJSKA-NEUMANN14, MAŁGORZATA RÓSZKIEWICZ15, Danuta Ryglewicz7, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS14, BARBARA WITKOWSKA16, TOMASZ ZDROJEWSKI17
1. Zakładu Badawczo-Leczniczego Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
2. II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, Zarząd Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
4. Oddziału Alzheimerowskiego Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
5. Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
6. Biuro ds. Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
7. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
8. Oddziału Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka
9. Centrum Badań nad Miażdżycą Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
10. Kliniki Chorób Wieku Podeszłego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
11. Oddziału Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
12. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nucleus w Warszawie, konsultant w dziedzinie geriatrii w województwie mazowieckim
13. Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie
14. Zakładu Gerontologii i Geriatrii Katedry Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, Zarząd Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
15. Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
16. Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
17. Centrum Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 203-211
Keywords: ageing, health, demographic prognosis, health problems of the elderly, geriatric care, long-term care

Abstract

A number of factors contribute to the population ageing: an improvement of living conditions, advances in medicine and, above all, a drop in the birth-rate. Ageing of the population is a common phenomenon observed all over the world, especially in developed countries. In Poland, even though the situation is not dramatic yet, people aged over 60 years constitute about 13% of the total population and this percentage will undoubtedly rise in the future. In the report a demographic prognosis for Poland, major health problems related to ageing, andforms of care provided to the elderly are presented. Moreover, essential factors negatively affecting their quality of life are identified. The authors suggest what procedures and activities should be undertaken to improve the situation of the elderly in the Polish health care system.

Address for correspondence:
Prof. Danuta Ryglewicz, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. (22) 4582706, fax: (22) 6519301, e-mail: ryglew@ipin.edu.pl