2006 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Book reviews

Jenkins JH i Barrett RJ (red.) Schizofrenia. Kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia. Libron s.c. Kraków 2005

Monika Dąbrówka-Winiarska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 323-324