2006 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Essay

My friend schizophrenic

MIECZYSŁAW B. KLIMEK1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 219-222