2006 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Report

Report on the Fourth Scientific-Training Course of the Central and Eastern European Stroke Society, Kazimierz Dolny, 8-10 May 2006

Adam Kobayashi1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 321-322