2006 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Book reviews

Sobów T, Sławek J (red). Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach par-kinsonowskich. Wyd. Continuo, Wrocław 2006

AGNIESZKA BORZYM1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii II Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 323-324