2007 issue 3

Back

Volume 16, issue 3

Book review

Andreoli V. Moi wariaci. Wspomnienia psychiatry. Wydawnictwo Homini. Kraków; 2007

Katarzyna Prot1, Giuseppe Tibaldi2
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Centro Studi e Ricerche in Psichiatria - ASL4, Torino
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 269-270
Address for correspondence:
Katarzyna Prot
email: kprot@ipin.edu.pl
Giuseppe Tibaldi
email: beppet@torinofacile.it