2007 issue 3

Back

Volume 16, issue 3

Book review

Kingdon DG, Turkington D. Cognitive therapy of schizophrenia. Guilford Press, NewYork, London; 2005

Monika Dąbrówka-Winiarska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, I Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 270-271