2008 issue 1

Back

Volume 17, issue 1

Book review

Paprzycki LK. Prawna problematyka opiniowania psy-chiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych. Kraków; 2006

Stanisław M. Przyjemski1
1. em. Sędzia Sądu Najwyższego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17(1): 93-96
Address for correspondence:
e-mail: s.przyj@chello.pl