2008 issue 2

Back

Volume 17, issue 2

Editorial

Dr Adam Wizel (1864-1928)

Stanisław Ilnicki1
1. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 103-115