2008 issue 2

Back

Volume 17, issue 2

Original article

Polish adaptation of the Illness Perception Questionnaire for Schizophrenia: Patients ’ and Relatives ’ versions. Step I - language adaptation

Agnieszka Dyduch1,2, Anna Zaborska2, Tomasz Kucmin1,2, Katarzyna Tomkiewicz2, Radosław Leśniak3, Anna Grzywa2
1. Katedra Zdrowia Publicznego z Zakładem Medycyny Katastrof Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
3. Oddział Psychiatryczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 123-126
Keywords: Illness Perception Questionnaire for Schizophrenia, linguistic adaptation

Abstract

Objective. The purpose of this study was to conduct a linguistic validation of the Polish translation of the original English version of the Illness Perception Questionnaire for Schizophrenia: Patient's and Relatives' versions.
Method. The validation process is presented. The validation proceeded according to international standards.
Results and conclusions. There were some problems with the translation of phrases describing symptoms. Subtle differences in meaning made it very difficult to find Polish equivalents which would be comprehensible for the Polish respondent. Due to lack of Polish equivalents, some phrases are not translated literally and are substituted by alternatives instead. The psychometric validation of the questionnaire will be undertaken and the results will be published so that the cultural adaptation can be completed.

Address for correspondence:
Dr Agnieszka Dyduch
Klinika Psychiatrii AM w Lublinie
ul. Głuska 1, 20-442 Lublin
e-mail: agabudzisz@wp.pl