2008 issue 2

Back

Volume 17, issue 2

Book review

Rybakowski J. Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań; 2008

Izabela Błaszczuk-Wiślińska1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 179-180