2008 issue 2

Back

Volume 17, issue 2

Book review

Semple D, Smith R, Burns J, Darjee R, Macintosh A. Oksfordzki podr.cznik psychiatrii. Wydawnictwo Czelej. Lublin; 2007 (wyd. polskie pod red. Prof. Anny Grzywy)

Zofia Pelc1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 182-183