2009 issue 2

Back

Volume 18, issue 2

Letter to the Editor

Doubts concerning perpetrator accountability

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 211-212
Address for correspondence:
Dr Danuta Hajdukiewicz
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa